Miks ja kuidas värbamist digitaliseerida?

4. veebruari hommiku veetsid värbajad Recrur pannkoogihommikul, arutledes teemal “Miks ja kuidas värbamist digitaliseerida”?

Miks digitaliseerida?

Eestis on värbamise digitaliseerimine veel algusjärgus. Enamus organisatsioone kasutab värbamise teostamiseks traditsioonilisi vahendeid nagu Excel, e-mail, erinevad kaustad arvutites, info allüksuste juhtide peades jne. Võrdlusena tehti näiteks Taanis värbamise digitaliseerimisega algust juba üle 10 aasta tagasi. Taani ettevõtted on tänaseks digitaliseerimise tulemustega väga rahul ja täna otsitakse järjest innovaatilisemaid tarkvarasid, mis võimaldaks veelgi enam värbamisega seotut digitaliseerida.

Värbamise digitaliseerimise põhjuseid on väga mitmeid:

 • Kasutajamugavus. Tehnoloogia arenedes on muutunud meie endi ootused ka meie töölaua osas. Soovitakse töötada lihtsasti kasutatavate ning pilvepõhiste tarkvaradega, kuhu saab ligi nii kontorist, kodust või kohvikust.
 • Andmete kvaliteet, turvalisus ja kättesaadavus. Digitaliseerimine võimaldab kandidaadi isikuandmeid turvaliselt hoida ja töödelda, andmed on kergesti ülesleitavad ning nende kvaliteet on kõrgem kui manuaalsel andmete haldamisel.
 • Ajaline efektiivsus. Ajaline kokkuhoid info sisestamise, haldamise ja muutmise arvelt. Värbaja saab rohkem aega, et suhelda kandidaadiga, tutvustada talle ettevõtet ning meelitada teda organisatsiooniga liituma. Ehk siis värbaja saab olla värbaja, mitte infohaldur.
 • Paraneb koostöö juhtide ja värbajate vahel. Tänapäeval pole värbamine ainult personaliosakonna vastutada, juhid mängivad kogu protsessis suurt ja olulist rolli. Nii kandidaatide info, kui ülevaade konkursside käekäigust, on ärilise tähtsusega ning oluline kiiresti kätte saada erinevatele osapooltele.
 • Parem kandideerimise kogemus. Konkurentsitihedal värbamise maastikul on kriitilise tähtsusega kandideerijate kogemus. Kui organisatsioon ei suuda piisavalt kiirelt kandidaatidele vastata või jätab kandidaadi üldse tagasisideta, on tulemus sama – organisatsioon on kandidaadist ilma ja organisatsiooni maine kahjustunud.

Kuidas valida sobivaimat värbamise tarkvara?

Esmakordne tarkvara valik on keeruline protsess. Kiputakse detailidesse ära kaduma ja suurt pilti unustama – milleks me värbamistarkvara üldse ettevõttes vajame? Mida me sellega lahendada/parendada soovime?

Siinkohal oleme toonud mõned soovitused, mida võiks arvesse võtta värbamistarkvara valikul:

 • Tänased kitsaskohad. Oluline on aru saada ja kaardistada, mis meil hetkel värbamises ei tööta või mida on vaja parandada.
 • Digitaliseerimise eesmärk. Teinekord otsitakse ühte väga konkreetset funktsionaalsust ja arvatakse, et see lahendab probleeme. Reaalsuses on oluline vaadata terviklikku pilti ja aeg-ajalt endale meelde tuletada, millist eesmärki tarkvara kasutusele võtuga soovitakse ettevõttes saavutada.
 • Mida teised värbajad kasutavad. Kindlasti tasub uurida enda võrgustikust, milliseid tööriistu kolleegid kasutavad ja milline on nende kogemus.
 • Vali endale partner, mitte ainult tarkvara. Värbamistarkvara valikul tasub mõelda, kas soovitakse kasutusele võtta ainult süsteemi, või oleks väärtuslikum valida partner, kes on sinu ettevõtte jaoks alati olemas, kes võtab arvesse ka teie ettevõtte eripärad ehk siis on valmis tegema rätsep-lahendusi, kes suudab oma laialdase know-how’ga toetada nii müügiprotsessis, tarkvara juurutamisel ja ka peale juurutuse perioodi. Lisaks tasub alati uurida, millised on tarkvara teenusepakkuja arendusplaanid ja kas need ühtivad teie ootustega.
 • Kas seda tarkvara on lihtne kasutada? Lihtsus on tarkvara juurutamise alus. Mida lihtsamini ja loogilisemalt tarkvara on üles ehitatud, seda kiiremini ja lihtsamalt toimub tarkvara juurutamine organisatsioonis.
 • Eelarvestamine. Tasub võtta pakkumisi erinevatelt pakkujatelt ning seeläbi planeerida eelarve. Teinekord on juhtumeid, kus eelarves pole veel tarkvara ettenähtud. Sel juhul tuleks kriitilise pilguga eelarve üle vaadata ja läbi mõelda, milline investeering tõelist ja pikaajalist väärtust loob.

Mis on digitaliseerimise tulemus?

Palju on uuritud, et mis ikka muutub organisatsioonis peale värbamise digitaliseerimist.

Oodatavate muudatuse eelduseks on läbi mõeldud tarkvara valik ja juurutamise protsess, mis eeldab ettevõttesisest juhtide toetust ning head strateegilist teenuse pakkujat.

Recrur kasutajad on välja toonud järgmised tulemused:

 • Ühtne läbipaistev värbamisprotsess. Värbamisega seotud osapooled – värbajate ja juhtide omavaheline infovahetus on paranenud, osapooltel on ühine arusaam värbamisprotsessist ja ülevaade, mis seisus iga konkurss on.
 • Teadlikumad otsused mõõdikute põhjal. Digitaliseerimise tulemusena on juhtidel rohkem faktipõhist informatsiooni, saab teha statistikat värbamise kohta ja eesmärgistada tuleviku värbamised osakondade kaupa.
 • Rahaline sääst. Eduka digitaliseerimise tulemus annab pikas perspektiivis ettevõttele võimaluse säästa raha administratiivsete ülesannete ja ka trahvide arvelt (GDPR tulenevalt)
 • Suurenenud andmete turvalisus ja kättesaadavus (GDPR tulenevalt)

Aitäh kõigile Recruri pannkoogihommikul osalejatele aktiivse osavõtu eest, kaasa mõtlemast ning digitaalsele värbamisele hoogu andmast.

Ei jõudnud üritusele või ei ole Recruri jõudnud veel proovida? Proovi tasuta järgi luues all olevast nupust tasuta konto.

Marit Alaväli,
Recrur asutaja ja CEO

Tarkvara ja teenuste info

Mul on hea meel tutvustada Sulle Recrur’i poolt pakutavaid võimalusi teie organisatsiooni värbamise lihtsustamiseks ja järgmisele tasemele viimiseks.

Palun võta minuga ühendust, arutame ja leiame just teile parima lahenduse.

Recruri tasuta äpp on saadaval Google Play Stores, selle kasutamiseks vajad Recruri kontot.

Soovid proovida?

Loo tasuta konto ja proovi ise. Ei võta rohkem kui mõni minut.

Kasutajatugi

image/svg+xmlGDPR

Kogu info Recruris on talletatud vastavalt GDPR andmekaitse seadustele ning sind teavitatakse aegsasti andmete aegumisest.

Recrur värbamistarkvara kuulub EASi Arenguprogrammi, mille raames toetatakse Recruri Euroopa Regionaalarengu Fondist aastatel 2018-2022 summas 436 500€, eesmärgiga Recruri arendada ja globaalselt lansseerida (vähemalt 45% käibest).