Milline on atraktiivne tasusüsteem 2024. aastal?

Võime avastada end olukorrast, kus olemasolev organisatsiooni tasu- ja/või kompensatsioonisüsteem ei täida enam oma eesmärki, ei ole toeks uute töötajate värbamisel ega ka olemasolevate hoidmisel. Tihtilugu iseloomustab mittetoimivat tasusüsteemi kõrge tööjõuvoolavus, pikk värbamiseprotsess ja ametikoha täitmise aeg ning ka ettevõtte eesmärkide mittetäitmine.

Et teada saada, milline on tänavu atraktiivne tasusüsteem, jagas tasustamise ekspert ja ettevõtte Cohorts asutaja Evert Kraav oma pikaajalisel kogemusel põhinevaid soovitusi Recruri märtsikuisel hommikuseminaril Mektorys.

Tasusüsteem saab alguse tööandja väärtuspakkumisest ja esineja tõi välja Merceri mudeli (vt joonis), mille järgi see koosneb kolmest osast, mille baastase on õiglane töötasu, hüved ja soodustused. Teatud määrani on alati ettevõttes töötasu oluline, kuid konkurentidest aitavad tööandjal eristuda järgmised tasemed: töötajakogemus, elu ja karjääri toetamine ning siht ehk tähenduslik töö ja uhkustunne oma tööandja üle.

Merceri mudel


Sinu ettevõttesse kandideeriv isik soovib kindlasti teada saada vastuseid järgmistele küsimustele, lähtudes (vt joonist) mudelist:

 • mille alusel määratakse töötasusid sinu organisatsioonis;
 • kuidas tagatakse, et töötasu on õiglane ja vastab töötaja panusele;
 • kas ettevõtte pakutavad soodustused vastavad kandidaadi vajadustele ja on neile olulised;
 • milline võiks olla kandidaadi võimalik karjääritee ettevõttes ja kas see hõlmab ka töötasu muutust;
 • millist paindlikkust saad tööandjana pakkuda, et toetada töötaja töö- ja isikliku elu tasakaalu;
 • kuidas ettevõte toetab kandidaadi pere heaolu ning millised on sellest tulenevad eelised;
 • milline on konkreetse positsiooni mõju ettevõttele ja meeskonnale ning kuidas saab kandidaat olla väärtuslik osa sellest.

Euroopa Liidu Nõukogu võttis 24. aprillil 2023 vastu palkade läbipaistvuse direktiivi, mille eesmärk on tagada võrdne tasustamine meestele ja naistele võrdväärse töö eest. Uute nõuete kohaselt peaksid ettevõtted tagama palgakujunduse objektiivsuse ja sooneutraalsuse ning alates 100 töötajaga ettevõtetel hakkab kehtima aruandluskohustus.

Direktiivi rakendamisel on oluline, et töötajatele oleks tagatud läbipaistvus ja õiglus nende palga kujunemisel ning et organisatsioonid tegutseksid vastavalt uutele regulatsioonidele. (Loe lisaks: Palkade läbipaistvus | Sotsiaalministeerium (sm.ee))

Avalikud töötasud on nii Lätis kui ka Leedus aidanud palgalõhet vähendada ning loodetavasti toob see kaasa muutuse ka Eestis. On rõõm tõdeda, et 2024. aasta esimeses kvartalis lisati 43% Recruri sisestatud töökuulutustele avalik töötasu.

Evert Kraav rõhutas, et ettevõttel peaks olema loodud selged rollid ja karjääriteed, mis on seotud töötasuga. Staaži ja töötasu sidumist ta heaks praktikaks ei pidanud. Oluline on teha ka põhjalik töötasemete hindamine ja seostada need turuinfoga. Lisaks tõi ekspert välja olulised allikad, mida peaks arvestama palgasüsteemide kujundamisel:

 • erinevad kohalikud ja rahvusvahelised palgauuringud (näiteks Mercer, AIA);
 • palgamuutuste trendid – protsentuaalne muutus ja ajaline mõõde;
 • ettevõtte värbamisandmed – kandidaatide ootused, pakkumiste vastuvõtmise protsent, värbamise ajakulu, töötajate voolavus ja selle mõju;
 • sarnaste ametikohtade töötasu ja -sisu teiste ettevõtete juures;
 • olemasolevate töötajate alternatiivsed võimalused – teised töökohad, asukohad, töötingimused.

Kraav näeb tulevikus kindlasti töötasude läbipaistvuse suurenemist nii Eestis kui ka üle Euroopa, mis viib õiglasemate tasusüsteemide loomise ja tulemustasude kasvuni. Lisaks märkab ta ettevõtete kasvavat huvi personaalsete pakkumiste vastu, mis arvestavad konkreetse isiku vajadusi ja eelistusi.

Kraavi kogemusele tuginedes on osa ettevõtteid hakanud vähese huvi tõttu loobuma traditsioonilistest hüvedest nagu suvepäevad ja arvestatakse ka sellega, et vanemas kollektiivis võivad teatud hüved kaotada oma väärtuse. Oluline on alati küsida töötajatelt, mis on neile oluline. Lisaks ennustatakse vabakutseliste suuremat kaasamist ettevõtetesse ja töötasuandmete laialdasemat kättesaadavust.

Kahtlemata tasub ka alati meeles pidada, et tänapäeval aitab juba tehisintellekt luua personaliosakondadel tasusüsteeme ja kandidaatidel leida sobivaid töötasusid konkreetsele positsioonile ning AI aitab kandidaadil osaleda edukamalt ka palgaläbirääkimistel.

Tarkvara ja teenuste info

Mul on hea meel tutvustada Sulle Recrur’i poolt pakutavaid võimalusi teie organisatsiooni värbamise lihtsustamiseks ja järgmisele tasemele viimiseks.

Palun võta minuga ühendust, arutame ja leiame just teile parima lahenduse.

Soovid proovida?

Loo tasuta konto ja proovi ise. Ei võta rohkem kui mõni minut.

Kasutajatugi

image/svg+xmlGDPR

Kogu info Recruris on talletatud vastavalt GDPR andmekaitse seadustele ning sind teavitatakse aegsasti andmete aegumisest.