Privaatsustingimused

Käesolevad Privaatsustingimused kirjeldavad, kuidas Recrur Services OÜ, (registrikood 14958474), aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rotermanni 10, 10112), edaspidi Recrur) töötleb enda Klientide, Kasutajate, Kandidaatide ning teiste andmesubjektide (edaspidi ka Teie) isikuandmeid seoses Recrur värbamistarkvara kasutamisega. Privaatsustingimused kohalduvad, kui kasutate, olete kasutanud või olete avaldanud kavatsust kasutada Recrur värbamistarkvara ja/või teenuseid, sh proovi- või demoversioonis. 

Privaatsustingimused ei kohaldu isikuandmetele, mida töötlevad Recruri Kliendid nende Recrur värbamistarkvara kontodel. Sellisel juhul tegutseb Recruri Klient selliste isikuandmete vastutava töötlejana ning vastutab nende töötlemise eest. Recrur töötleb selliseid isikuandmeid Kliendi eest ning tegutseb andmete volitatud töötlejana. 

Kogutavad isikuandmed

Recrur kogub Klientidelt, Potentsiaalsetelt Klientidelt ja Kasutajatelt ja Potentsiaalsetelt Kasutajatelt järgmist  tüüpi isikuandmeid:

 • andmed, mida Klient või Kasutaja ise sisestab teenuse vormidesse. Sealhulgas informatsioon, mis on lisatud Recrur kodulehe kaudu registreerimise vormile või soovides lisainfot Recrur’i poolt pakutud teenuse kohta;
 • kui Klient või Potentsiaalne Klient või Kasutaja või Kandidaat Recrur’iga ühendust võtab, võib Recrur kirjavahetuse säilitada;
 • info Kliendi ja Kasutaja tegevuse kohta tarkvaras/teenuses;
 • info Kliendi ja Kasutaja poolse tarkvara/teenuse külastamise kohta, mis sisaldab kasutaja arvuti IP aadressi, kasutaja arvuti veebilehitseja andmeid jms.

Andmete töötlemise alused

Kui olete Recrur värbamistarkvara ja Teenuste Klient, siis on teie isikuandmete töötlemise aluseks meievahelise lepingu täitmine või teie taotlusel meetmete rakendamine enne Lepingu sõlmimist. 

Kui olete Kliendi esindaja ehk Recrur värbamistarkvara Kasutaja, on teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus meie õiguspärased huvid, et võimaldada teile Recrur värbamistarkvara ja Teenuste kasutamist või Kliendi õiguspärased huvid Recrur värbamistarkvara ja Teenuste kasutamiseks vastavalt Kliendi taotlusele.

Kui te olete potentsiaalne Klient ehk Recrur värbamistarkvara proovi-või demo Klient,  töötleb Recrur teie isikuandmeid värbamistarkvara teenuse turundus- ja müügieesmärkidel. Eespool nimetatu saavutamiseks võib Recrur töödelda järgmisi isikuandmeid: nimi, tööalane e-posti aadress, tööalane telefoninumber, Kliendi ettevõte, ametikoht Kliendi ettevõttes, värbamistarkvara ja teenuste kasutamisega seotud andmed. Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on meie õiguspärased huvid meie Värbamistarkvara ja Teenuste turundamiseks. Arvestades, et Recrur värbamistarkvara on mõeldud ettevõtetele ning me töötleme andmeid, mis on seotud Teie majandustegevuse ja/või tööga, eeldame, et teie õigus privaatsusele ei ole ülimuslik meie õiguspäraste huvide suhtes.

Kui te olete Recruri Kliendi või Potentsiaalse Kliendi Kandidaat või potentsiaalne Kandidaat, siis kehtivad teie isikuandmete töötlemisele Recruri Kliendi privaatsustingimused ja/või nende poolt küsitavad nõusolekud. Teie andmeid käsitletakse kui Kliendi või Potentsiaalse Kliendi poolt loodud, Recruri kontol olevat sisu. Sellest tulenevalt töötleb Recrur teie isikuandmeid ainult selleks, et pakkuda Recruri Kliendile või Potentsiaalsele Kliendile värbamistarkvara teenust ja ainult juhul, kui on tekkinud tehniline tõrge ja seda tõrget pole võimalik eemaldada ilma teie isikuandmeid töötlemata. Sellisel juhul tegutseb Recrur teie isikuandmete suhtes kui volitatud töötleja, samas kui Recruri Klient tegutseb teie isikuandmete suhtes kui vastutav töötleja.

Lisaks võib Recrur Teie isikuandmeid töödelda Recrur õiguste kaitsmiseks (õigusnõuete tuvastamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks). Viimase õiguslik alus on Recruri õiguspärane huvi niiviisi toimida.

Küpsised

Küpsised on väikesed failid, mis salvestatakse teie arvutisse siis, kui kasutate Recrur teenust. Need aitavad kasutajal teenuse lehtede vahel tõhusalt navigeerida ja aitavad teenuse haldajal jälgida selle kasutamist.

Küpsised ei sisalda viirusi ega midagi muud, mis võiks teie arvutile kahju tekitada.

Teenust kasutades nõustub kasutaja küpsiste ja teiste tehniliste lahenduste kasutamisega privaatsuspõhimõtete kohaselt. Kui kasutaja ei nõustu nende kasutamisega, siis tuleb kasutajal loobuda teenuse kasutamisest.

Google Analytics

Recrur kasutab veebianalüüsi eesmärgil Google Analytics´it, mida pakub Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Google Analytics kasutab küpsiseid selleks, et analüüsida, kuidas kasutaja kodulehte kasutab. Enam teavet leiab, kui tutvuda Google Analytics andmetöötluse reeglitega: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Kodulehe logid

Server, mis majutab meie kodulehte, võib salvestada päringuid, mida kasutaja serverile teeb (veebiaadress, mida kasutaja avab, kasutaja poolt kasutatav brauser ja seade, IP aadress, juurdepääsu aeg). Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel selleks, et tagada kodulehe toimimine ja turvalisus ning selgitada välja turvaintsidente.

Turvalisus

Recrur peab väga oluliseks oma klientide isikuandmete korrektset kaitset ja konfidentsiaalsust. Vastavalt sellele on rakendanud kõiki ettevaatusabinõusid. Kasutame SSL andmesidekanalit, mis kaitseb kasutaja isikuandmeid nende edastuse ajal kasutades andmete krüpteerimist.

Juurdepääs isikuandmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Andmete säilitamine.

Recrur säilitab teie isikuandmeid nii kaua kuni on vajalik nende kogumise eesmärgil, nii kaua kuni on vajalik kaitsta Recrur huve või nii kaua kuni seda nõuavad kohalduvad õigusaktid.

Teie õigused

Teil on enda isikuandmete suhtes kõik andmesubjektile kuuluvad õigused kohalduvate andmekaitse eeskirjadega nõutud ulatuses. Need õigused hõlmavad:

 • ligipääsu taotlemist oma isikuandmetele;
 • koopia saamist oma isikuandmetest;
 • ebaõigete või mittetäielike isikuandmete korrigeerimist;
 • isikuandmete kustutamist;
 • isikuandmete töötlemise piiramist;
 • isikuandmete ülekandmist;
 • vastuväite esitamist isikuandmete töötlemisele, mis põhineb õiguspärasel huvil ning mida töödeldakse otseturunduse eesmärgil.

Kui tundub, et teie õigusi on rikutud, on teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele või kohtule. Selleks, et oma õigusi rakendada, palun võtke meiega ühendust kasutades selleks allpool toodud kontaktandmeid.

Privaatsuspoliitika muutmine

Käesolevat privaatsuspoliitikat võidakse aeg-ajalt muuta. Kõigist privaatsuspoliitika olulistest muudatustest teavitatakse kasutajat teenuse kaudu.

Kohalduv õigus

Teie isikuandmete töötlemisele kohaldub Eesti Vabariigi õigus.

Kontaktid

Juhul, kui Teil on küsimusi Recruri Privaatsustingimuste kohta või  seoses teie isikuandmete töötlemisega, palun võtke meiega ühendust e-posti aadressil: support@recrur.com

Privaatsuspoliitika on uuendatud Mais 2023.

Tarkvara ja teenuste info

Mul on hea meel tutvustada Sulle Recrur’i poolt pakutavaid võimalusi teie organisatsiooni värbamise lihtsustamiseks ja järgmisele tasemele viimiseks.

Palun võta minuga ühendust, arutame ja leiame just teile parima lahenduse.

Soovid proovida?

Loo tasuta konto ja proovi ise. Ei võta rohkem kui mõni minut.

Kasutajatugi

image/svg+xmlGDPR

Kogu info Recruris on talletatud vastavalt GDPR andmekaitse seadustele ning sind teavitatakse aegsasti andmete aegumisest.